GENERALFORSAMLING 2023, er på vej

Ordinær General forsamling i Københavns Knivmagerlaug 2023
dato: mandag d 6 marts 2023
Agenda, se bilag.

General Forsamling 2023, 10/3-2023
Formanden berettede, at GF var indkaldt lovligt, der blev valgt en ordstyrer, Joakim takkede for valget. Formanden berettede om året der gik med forskellige aktiviteter, og besøg af gæster udefra, Native wood med sine fine skæfteklodser. Knivkonkurrencen var igen i år arrangeret af Lasse, der også havde skaffet fine præmier, derfor stor tak til Lasse.
Der er kommet nogle nye medlemmer i klubben, men desværre er 3 gamle medlemmer gået bort, gamle Ole, Lasse betjent og Mogens.
Storkøbenhavns Jagtforening vil efter opfordring fra formanden, evt komme for at lære at lave en kniv. Vi skal komme til en af deres klub aftener for at vise hvad vi arbejder med, Joakim meldte sig, der var enighed om at vi kun kan håndtere et begrænset antal personer, både mht. kapacitet på maskinerne og undervisere, 5-10 personer blev nævnt.
Beretningen blev godkendt.
Regnskabet og budgettet blev præsenteret af Flemming og godkendt. Budgettet blev diskuteret, Stig har stadig betalt for hjemmesiden. Der kom mange forslag til indkøb, da vi har en god økonomi og penge i kassen. Der blev foreslået forskellige kurser, scrimshaw, foredrag, slibning af kniv kursus på vådsten, indkøb af værktøj, bl.a. en speciel runddel skærer. Der blev diskuteret mulige foredrags holdere til læderarbejde.
Der blev afsat 1000 kr. til gaver og kontingentet fastholdes på 250 kr. pr år.
Valg til bestyrelsen: Frederik blev genvalgt som formand med applaus, resten af bestyrelsen blev ligeledes genvalgt med applaus.

GF afsluttedes med tak for god ro og orden, referent Peter Aa.
 

 

Kontingentet på 250.- for 2023 bedes indbetalt senest 15 februar.

Du skal overføre beløbet til Danske Bank, reg. nr. 9570 kontonr. 13135037 - og husk at påføre dit navn og årstal for indeværende år.

 

 
Københavns Knivmagerlaug  | info@knivlauget.dk