GENERALFORSAMLING 2022, 

Ordinær General forsamling i Københavns Knivmagerlaug 2022
dato: mandag d 7 marts 2022
Agenda, se bilag.
General forsamlingen indledtes af formand Frederik B. med beretningen om den forgangne periode, der blev ikke afholdt GF i 2020 eller i 2021, grundet Corona.
Det blev en kort beretning for de sidste måneder hvor vi kunne mødes, uden mundbind eller risiko for smitte. Formanden takkede for det store fremmøde på vores mødeaften om mandagen. Der blev arbejdet ihærdigt med mange spændende projekter der blev produceret og god snak mellem høvlebænkene.
Senest takkede Frederik vores medlem Kennett for det glimrende kursus over 2 aftner i læder arbejde med forskellige typer skeder.
Frederik har talt med skolens tekniske chef om vores fremtid i lokalerne. Informationen er, at vi stadig kan anvende lokalerne i 2022 og 2023 her i Vanløse og det er vi glade for. Mht nøgler er de 2 sløjdlærere ikke helt enige om politikken for nøgler, om nøglerne skal være i afbryderne til hver enkelt maskine eller ikke, når vi forlader lokalet.
Vi klappede af formanden med Tak for beretningen.

Regnskab: Flemming fremlagde regnskabet og svarede på spørgsmål, pr 31/12-2021 var der 14.317,15 kr. bogført på vores konto og regnskabet blev godkendt. Budget 2022 blev fremlagt med samme kontingent som i 2021, budgettet for arrangementer, udefra kommende instruktører/undervisere, blev forhøjet til 3.000 kr. Det blev kraftigt pointeret at der stadig er medlemmer der ikke har betalt, formanden kontakter de berørte personer direkte.
Vi klappede af Kassereren med Tak for regnskab og budget.

Indkomne forslag: Frederik har forfattet en glimrende skrivelse om vores Knivmagerlaug, der vil blive lagt på hjemmesiden, om hvem vi er, hvad vi gerne vil med vores laug, hvilke muligheder der er for fremtidige medlemmer og hvad de gerne kan tage med til første aften, hvis de vil hurtigt i gang eller bare lade sig inspirere den første aften. Informationen blev lettere redigeret.

Bestyrelsen: Evan ønskede at trække sig som næstformand efter mange års god inspiration og vejledning.
Vi klappede og takkede Evan for altid venlig og behagelig deltagelse som næstformand.
Kennett blev valgt som næsteformand, uden at være til stede. Bjarne blev valgt som ny revisor i stedet for Stig, Peter blev valgt som ny suppleant og revisor suppleant, i stedet for Thomas, Kim fortsætter som suppleant. Frederik fortsætter som god formand.
Der blev klappet af nye og tidligere medlemmer af Bestyrelsen.

Eventuelt: forslag om at Mogens fra Native wood kommer en aften med sine lækre skæfteklodser primært fra Australien. Frederik har kontakt til en person, der er rigtig god til at slibe klinger ikke bare skarp, men skarp skarp.
Forslag om, at vi gentager succesén med at de deltagere, der ønsker at være med i konkurrencen om den flotteste kniv med skede; konkurrencen startes op lige efter sommerferien med afslutning til Juleafslutningen. Alle får udleveret ens klinger, fra Mogens Loft eller hvor Lasse kan skaffe klinger fra, derefter er der frit slag til udformning og design.

GF sluttede i god ro og orden.
Referent Peter
 

 

 Påskeferie
11.04.2022 – 18.04.2022

 

 

Kontingentet på 250.- for 2022 bedes indbetalt senest 15 februar.

Du skal overføre beløbet til Danske Bank, reg. nr. 9570 kontonr. 13135037 - og husk at påføre dit navn og årstal for indeværende år.

 

 
Københavns Knivmagerlaug  | info@knivlauget.dk