Generel information:

GENERALFORSAMLING 2020, 
 
Mandag d 24 feb kl 19.00 i vores sædvanlige lokaler, afholdes der generalforsamling i henhold til vedtægterne.
 
Forslag til bestyrelsen, skal indsendes senest d 17 feb.
 
Vel mødt !
 
Vinterferie: Husk at der er vinterferie i uge 7 2020, dvs fra d 10/2 til 16/2 og dermed ingen knivaften.
 

 

Kontingentet på 250.- for 2021 bedes indbetalt senest 1 januar, aller senest inden Generalforsamlingen.

Du skal overføre beløbet til Nordea, reg. nr. 9570 kontonr. 13135037 - og husk at påføre dit navn og årstal

 
 
Københavns Knivmagerlaug  | info@knivlauget.dk