Knive som tager form

Limklemmer i aktionDer slibesUlo er næsten klarLidt slibearbejde endnu
Københavns Knivmagerlaug  | info@knivlauget.dk